wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Producenci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady  korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.reptility.pl, zasady zakładania konta użytkownika, zasady dokonywania zakupów w sklepie oraz przetwarzania danych osobowych.
 2. Właścicielem sklepu jest Marianna Grześkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marpet Marianna Grześkowiak, ul. Kamińskiego 20/18, 90-229 Łódź, NIP: 7251878962, REGON: 364425950, zwany dalej Sklepem.
 3. Na potrzeby prowadzenia niniejszego sklepu internetowego Sklep udostępnia następujący adres poczty elektronicznej: biuro@reptility.pl
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest formacie pliku .pdf, który można pobrać klikając tutaj.
 5. Osoba korzystająca ze sklepu internetowego zwana będzie w dalszej części Regulaminu również Kupującym.
 6. Stronami zawieranych w formie zamówienia umów sprzedaży są Sklep (zwany dalej również Sprzedającym) oraz Kupujący.

 

§2 Sklep

 

 1. Sklep prowadzi za pośrednictwem strony internetowej www.reptility.pl działalność handlową polegającą na wysyłkowej sprzedaży zwierząt oraz artykułów zoologicznych.
 2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów zarówno za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Użytkownika założonego w sklepie, jak i bez rejestracji.
 3. Do skorzystania ze sklepu koniczne jest posiadanie urządzenia końcowego połączonego z siecią Internet, pozwalającego na wprowadzanie tekstu, dokonywanie wyboru poprzez „zaznaczenie” (checkbox) w polach do tego przeznaczonych oraz przeglądanie stron internetowych, a także posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 4. Ceny wskazane w sklepie internetowym są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT) w złotych polskich.
 5. Informacje dotyczące produktów w sklepie są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Ceny wskazane w sklepie internetowym nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy określany jest osobno w trakcie składania zamówienia. W przypadku wyboru sposobu doręczenia powodującego konieczność uiszczenia zapłaty przed dokonaniem doręczenia koszt doręczenia zostanie przy potwierdzeniu zamówienia doliczony do ceny towarów.
 7. Sklep umożliwia następujące formy płatności za zakupione towary:

płatności z góry:

- przelew na rachunek bankowy,

- płatności elektroniczne udostępnione przez  serwis Przelewy24,

płatności z dołu:

- płatność za pobraniem (nie dotyczy żywych owadów i zwierząt)

 1. Zakazane jest wpływanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego ingerowanie w treści zamieszone na stronie internetowej, w szczególności przesyłanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 

§3 Rejestracja

 

 1. Sklep udostępnia Kupującym możliwość założenia Konta Użytkownika.
 2. Osoby korzystające z Konta Użytkownika zwane będą w dalszej części regulaminu Użytkownikami.
 3. Konto Użytkownika zakładane jest po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu go poprzez kliknięcie przycisku „UTWÓRZ KONTO” oraz otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości potwierdzającej rejestrację.
 4. Konto Użytkownika umożliwia uczestnictwo w programie lojalnościowym oraz śledzenie historii  zamówień.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności dane logowania określone podczas rejestracji, również w kształcie wynikającym z ewentualnych zmian dokonanych po rejestracji Konta. Sklep nie odpowiada za szkody wynikające z udostępniania danych logowania osobom nieuprawnionym.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto Użytkownika.

 

§ 4 Składanie zamówień

 

 1. W celu złożenia zamówienia należy użyć przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” widocznego przy produkcie. Po dodaniu produktu do KOSZYKA możliwe jest kontynuowanie zakupów lub przejście do KOSZYKA celem zakończenia zamówienia.
 2. W celu zakończenia składania zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Kupujący w celu otrzymania faktury VAT zobligowany jest podać przy składaniu zamówienia numer NIP.
 4. Złożenie zamówienia rodzi obowiązek zapłaty.

 

 

§ 5 Zawarcie umowy

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedza prawidłowe złożenie zamówienia, które zostaje potwierdzone przez sklep za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego na stronie internetowej oraz poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

§ 6 Realizacja zamówienia

 

 1. Sklep dokona wysyłki zakupionego towaru w terminie 2 dnia roboczego od

- w przypadku płatności z góry – od momentu zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedającego albo otrzymania informacji o zarejestrowaniu wpłaty w serwisie Przelewy24,

- w przypadku płatności z dołu – od momentu zawarcia umowy.

W wyjątkowych przypadkach czas wysyłki może zostać wydłużony do większej ilości dni roboczych dni roboczych, o czym Sklep poinformuje Kupującego.

 1. Towar zostanie wysłany na adres wskazany podczas składania zamówienia i w sposób wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 2. W przypadku zamówień o dużych gabarytach koszt dostawy może ulec zmianie, o czym Kupujący jest informowany po przetworzeniu zamówienia.
 3. W przypadku przeszkód nieleżących po stronie Sklepu uniemożliwiających skorzystanie z wybranego przez Kupującego sposobu doręczenia Sklep dokona wyboru innego sposobu doręczenia, w pierwszej kolejności wybierając sposób zbliżony do wybranego i tańszy od wybranego, dokonując zwrotu nadpłaty. W przypadku wyboru przez Sklep sposobu dostawy droższego od wskazanego przez Kupującego dodatkowy ponad ustalony koszt dostawy obciąża Sklep.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa po indywidualnym uzgodnieniu zamówienia ze Sklepem i otrzymaniu przez Kupującego zgody Sklepu na realizację takiego zamówienia.
 5. Sklep umożliwia odbiór osobisty zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 7/9 bud. C (teren „Art.-Domu”).

 

§ 7 Program lojalnościowy

 

 1. Użytkownicy mają możliwość wzięcia udziału w programie lojalnościowym.
 2. W ramach programu lojalnościowego za dokonywane zakupy przyznawane są punkty, które można zamienić na produkty wskazane w Sklepie w zakładce „Produkty za punkty”.
 3. Punkty z poszczególnych zamówień sumują się.
 4. Użytkownik otrzymuje dodatkowo 50 punktów za założenie Konta Użytkownika.
 5. Punkty można wykorzystać przez rok od ich przyznania.

 

§ 8 Karty podarunkowe

 

 1. W Sklepie można nabyć karty podarunkowe o wartości wskazanej przy składaniu zamówienia.
 2. Karta może być użyta jedynie do odbioru towarów w Sklepie.
 3. Po użyciu karty podarunkowej jej wartość zostaje pomniejszona o wartość odebranych przedmiotów. Każdorazowo przy użyciu karty można odebrać towary o równowartości niewykorzystanych środków przypisanych do karty lub o wartości mniejszej.
 4. Karta podarunkowa nie jest kartą płatniczą, kartą kredytową ani innym instrumentem płatniczym.
 5. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana do dnia wskazanego na karcie.
 6. Karta podarunkowa wydawana jest na okaziciela, Sklep nie oferuje kart podarunkowych imiennych.

 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną na adres i dane podane w Regulaminie). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest pod adresem ……….. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo zwróconego towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: …  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sklep informuje, iż z uwagi na specyfikę sprzedawanego asortymentu użycie niektórych rzeczy może spowodować całkowitą utratę ich wartości.

 

§ 10 Rękojmia za wady

 

 1. Rękojmią nie są objęte wady towarów, o których kupujący został powiadomiony przed zawarciem umowy.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady istniejące w chwili wydania rzeczy.
 3. W przypadku zaistnienia wady objętej rękojmią kupujący ma prawo żądać usunięcia wady albo wymiany rzeczy na wolną od wad. W przypadku niezrealizowania tych obowiązków kupujący ma prawo odstąpić od umowy albo złożyć oświadczenie o odpowiednim obniżeniu ceny. W przypadku ponownego zaistnienia wady po jej usunięciu albo wymianie rzeczy kupujący ma prawo odstąpić od umowy albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 4. Kupujący wykonujący uprawnienia z rękojmi ma obowiązek dostarczyć rzecz sprzedającemu, chyba że z uwagi na rodzaj i wielkość rzeczy byłoby to nadmiernie utrudnione. W takim przypadku kupujący ma obowiązek udostępnić rzecz sprzedającemu.
 5. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń kupującego ponosi on koszty wysyłki rzeczy.
 6. Rękojmie nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu.

 

 

§ 11 Rozwiązywanie sporów

 

 1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług i zawieraniem umów przez Sklep rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 2. Sprzedający informuje iż, Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o polubownym sposobem rozwiązywania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl). Możliwe jest również skorzystanie z platformy znajdującej się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.homeshow&lng=PL

 

 

 

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

 

W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dn. 2016.05.04), dalej zwanego RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marianna Grześkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marpet Marianna Grześkowiak, ul. Kamińskiego 20/18, 90-229 Łódź, NIP: 7251878962, REGON: 364425950;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży zakupionych przez Kupującego produktów, udostępnienia Konta użytkownika, kontaktowania się z Kupującymi i Użytkownikami, przesyłania newslettera, a także realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Sklep przez przepisy szczególne, a podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. A, B, C i F RODO oraz art. 18 ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219. t.j. z dn. 2017.06.24). W zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora podstawą przetwarzania danych jest możliwość prowadzenia korespondencji z osobą, której dane są przetwarzane;
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, podmioty obsługujące sklep internetowy pod kątem technicznym, podmioty współuczestniczące w realizacji zamówienia, w szczególności firmy kurierskie i podmioty uczestniczące w procesie płatności, a także prowadzące obsługę księgową sklepu, podmioty obsługujące pocztę elektroniczną administratora, podmioty zapewniające przestrzeń serwerową administratorowi, podmioty z którymi administrator współpracuje w ramach akcji marketingowych oraz obsługujące newsletter;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu sprzedaży z uwzględnieniem okresu prawa odstąpienia od umowy, rękojmi za wady oraz terminów wynikających ze szczególnych unormowań związanych z przechowywanie dokumentów księgowych, a także czasu prowadzenia korespondencji oraz czas udostępniania Konta Użytkownika. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane przetwarzane mogą być aż do jej cofnięcia. Odbiorcy danych będący osobnymi administratorami mogą przetwarzać dane przez okres wskazany w ich informacjach o przetwarzaniu danych;
 5. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – z ograniczeniami wynikającymi z ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 7. Informujemy ponadto, iż w przypadku gdy podstawą przetwarzania będzie zgoda Kupującego lub Użytkownika, w przypadku gdy nie ukończył on 16 lat konieczne jest, by zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem będącym Kupującym lub Użytkownikiem.
 8. Informujemy, że na stronie umieszczone zostały wtyczki portali społecznościowych, z których korzystanie może spowodować zbieranie danych o użytkowniku przez te podmioty. Podmioty te nie są kontrolowane przez administratora niniejszej strony, a wszelkie zasady gromadzenia prze nie danych można znaleźć w ich regulaminach, umieszczonych na ich stronach internetowych. Zaleca się zapoznanie z tymi dokumentami przed korzystaniem z zamieszczonych wtyczek.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji, a także utworzenia Konta Użytkownika, korzystania z newslettera czy utrzymywania kontaktu ze Sklepem.

 

§ 13 Cookies

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki gromadzone na urządzeniach użytkownika służące m.in. do zapamiętywania preferencji i wyborów użytkownika. Ich gromadzenie można wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej. Sklep wykorzystuje pliki cookies do:

 Poniżej wskazujemy adresy stron WWW z instrukcją wyłączenia gromadzenia plików cookies:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera:
http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Akceptacja bądź jej brak na gromadzenie i korzystanie z plików cookies odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

 

§ 14 Usługi zewnętrzne

 

Niniejsza strona korzysta z usług:

- Google Tag manager,

- Google analytics,

- Google ads,

- Google Search Console.

 

Zasady korzystania przez Google z gromadzonych danych znajdują się pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/

Narzędzie do blokowania usług Google można pobrać pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącego zasad działania wskazanych powyżej narzędzi można zapoznać się na stronach internetowych Google przypisanych do danego narzędzia.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin wiąże Strony w brzmieniu z chwili skutecznego złożenia zamówienia.
 2. Prawem obowiązującym w przypadku sporów wynikających z umów zawieranych przez Strony poprzez sklep internetowy jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych w ramach sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sądy polskie.

 

 


Przejdź do strony głównej
 • Arcadia
 • Braplast
 • Exo Terra
 • JBL
 • JRS
 • Pangea
 • Repashy
 • Reptile Systems
 • REPTILiTY
 • Skylight
 • Trixie
 • Tropical factory
 • ZOO MED
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ